top of page

Om True Crypto Investments

True Crypto Investments (TCI) har som formål å bidra med verdifull kunnskap fra finansverden ved hjelp av nyttige tips, artikler, populære finansbøker, samt innsyn i investeringsportefølje.

 

Virksomheten har hovedsakelig fokus på kryptovaluta som anses å være det neste steget i penge-evolusjonen. Måten tradisjonelle transaksjoner blir utført på er i ferd med å bli endret, og desentralisert finans (DeFi) er trolig fremtiden.

TCI sitt hovedmål er derfor å alltid ligge ett steg foran skjema ved å fokusere på de nyeste og mest innovative prosjektene som trolig vil skape den beste avkastningen i fremtiden.

 

TCI er derfor spesielt opptatt av proaktiv beslutningstaking og evnen til å se det store bildet, da det er beslutningene du tar i dag som avgjør fremtiden din på godt og vondt.

"You always reap what you sow, there are no shortcuts"

- Stephen R. Covey

bottom of page